NIEUWS

Economische Avond - gemeente West Betuwe / via ZOOM

Beste ondernemer, bestuurder, samenwerkingspartner, belanghebbende,

Hierbij nodigen u, mede namens mijn collega’s Ludolf van Lith, Wesly Litjens en Wilma Knippenburg, uit voor de beeldvormende raad van de gemeente West Betuwe. Het thema van de avond is Economie.

Datum: dinsdag 5 januari van 20.00-22.30 uur
Locatie: digitaal via Zoom
Aanmelding om mee te kunnen spreken via griffie@westbetuwe.nl is noodzakelijk. Bij uw aanmelding onder vermelding van “beeldvorming Economische Avond” geeft u uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer door. Alleen aangemelde deelnemers worden toegelaten tot de digitale vergadering.

Economische Avond
De gemeente heeft door de herindeling nog verschillende beleidsdocumenten op het gebied van Economisch beleid, detailhandelsbeleid en bedrijventerreinenbeleid. Momenteel wordt vanwege de harmonisatie van de drie oud-gemeenten gewerkt aan de nieuwe beleidsplannen:
-    Economisch beleid
-    Bedrijventerreinenbeleid
-    Detailhandelsbeleid
Deze onderwerpen komen tijdens de beeldvormende raad aan de orde.

Via de link https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/Informatie-en-Ontmoeten-1-Beeldvorming/2021/05-januari/20:00 komt u bij de agenda en de achterliggende stukken:
-    Agenda beeldvorming 1 Economische Avond 05-01-2021 – ook als bijlage bij deze mail gevoegd
-    Presentatie Economisch en bedrijventerreinenbeleid West Betuwe
-    Presentatie Detailhandelsbeleid
-    Informatienotitie BV raad beeldvorming 5 januari 2021
-    Harmonisatie detailhandelsbeleid West Betuwe
-    Atlas Bedrijventerreinen West-Betuwe
-    Economische Foto West Betuwe

Beeldvormende raad
Tijdens de beeldvormende avonden krijgen de raadsleden meer informatie over een of meerdere onderwerpen die op de raadsagenda staan. Zo kunnen ze zich hierover, zoals de naam al voorspelt, een beeld vormen. Deze informatie nemen ze mee in de verdere vergaderronde en hun werk als raadslid. Uw inbreng leidt tot belangrijke input die meegenomen wordt in het vormen van de nieuwe definitieve beleidsplannen economisch beleid, bedrijventerreinenbeleid en detailhandelsbeleid.

Wij nodigen u van harte uit om over de onderwerpen van deze avond mee te praten. Denkt u eraan u aan te melden via griffie@westbetuwe.nl?

Namens team economie van de gemeente West Betuwe, wensen we u gezonde Kerstdagen.

DOWNLOAD uitnodiging@13:11# | 23.12.2020