Bedrijvenkring West Betuwe

Doel

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de goede onderlinge verstandhouding tussen de leden en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen.

Getracht wordt dit doel onder meer te bereiken door:

  • het optreden naar buiten met name naar overheden en publiekrechtelijke instellingen
  • het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, excursies en andere activiteiten voor haar leden.

Klik hier voor meer informatie of downloaden statuten.