Contributie

Rieks Cornelisse, penningmeester

De contributie bedraagt € 175,- per jaar. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 25,-. De contributie wordt berekend met ingang van het kwartaal waarin het lidmaatschap formeel door het bestuur is bevestigd.

Link naar uw website
Vanuit het Overzicht Bedrijvenkring-leden kunt u een link laten maken naar de website van uw bedrijf. De kosten hiervan bedragen  € 25,- per jaar.

Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt u voor de contributie en eventuele deelname aan evenementen waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is per e-mail een rekening.

Het bankrekeningnummer van de Bedrijvenkring West Betuwe is 3131.34.677 bij Rabobank West Betuwe.